لیست اخبار

برنامه هفتگی فعالیت کمیته های هیات


موضوع عمومی فرستنده: admin

 

هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران به اطلاع می رساند

تمامی متقاضیان اعم از اعضای هیات و سایر افراد جهت ثبت نام خود و کارهای مربوطه با توجه به رشته  ، در روز تعیین شده به هیات مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است در صورت مراجعه خارج از این برنامه تعیین شده ، ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

روز شنبه :‌ مختص کمیته موتور ریس

روز یکشنبه :‌مختص کمیته کراس و چهار چرخ

روز دوشنبه : مختص جلسات

روز سه شنبه :‌مختص کمیته موتور تریال و کمیته دو دیفرانسیل

روز چهارشنبه :‌مختص کمیته اتومبیلرانی و کمیته کلاسیک